Κανονισμός πολυκατοικίας

Τι θεωρείται κοινόχρηστο/κοινόκτητο:
*οικόπεδο - οικοδομή / κεντρική είσοδος / κλιμακοστάσιο - όλοι οι διάδρομοι από τα υπόγεια μέχρι το τελευταίο όροφο / ανελκυστήρας - όλες οι εγκαταστάσεις από το μηχανοστάσιο μέχρι το χώρο κίνησης και το εσωτερικό του / ακάλυπτοι χώροι / λεβητοστάσια - δεξαμενές - καπνοδόχοι / στήλες ομβρίων / σωληνώσεις τροφοδότησης κεντρικής θέρμανσης / φωτισμός κλιμακοστασίου - λεβητοστασίου - κ.λ.π. / οριζόντιο - κάθετο αποχετευτικό δίκτυο - φρεάτια / πεζοδρόμια έμπροσθεν της οικοδομής μετά από πρασιές / πρόσοψη κτηρίου - τοιχοποιία - θεμελίωση 

Sitemap

Κανονισμός πολυκατοικίας