Αυτόματος πλήρωσης στη θέρμανση. Τι είναι;
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Όταν για διάφορες αιτίες η πίεση στο δίκτυο θέρμανσης χάνεται, το νερό αδυνατεί να κυκλοφορήσει με συνέπειες στη θέρμανση μας. Ο αυτόματος πλήρωσης συμπληρώνει το νερό στο δίκτυο.Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερα...

Τι είναι ο αυτόματος πλήρωσης στη θέρμανση ;

Tags: Τι είναι ο αυτόματος πλήρωσης στη θέρμανση ;

Τι είναι ο αυτόματος πλήρωσης στη θέρμανση. ;