Αντιρρήσεις στο καταμερισμό κοινοχρήστων.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε οτιδήποτε ρυθμίζεται από τον νόμο χωρίς περιθώρια απόκλισης με απόφαση γενικής συνεύλεσης, δεν τίθεται ζήτημα αντίρρησης. Οτιδήποτε επιδέχεται ρύθμισης από την Γενική συνεύλεση, οι αντιρρήσεις δύνανται να προβληθούν σε νόμιμη σύγκλησή της.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Αντιρρήσεις στο καταμερισμό κοινοχρήστων.

Tags: Αντιρρήσεις στο καταμερισμό κοινοχρήστων.

Αντιρρήσεις στο καταμερισμό κοινοχρήστων.