Αποκοπή από τη κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

α.127 ν.4495/2017 Αφορά μόνο σε σύστημα θέρμανσης ενεργειακά αποδοτικότερο του κεντρικού π.χ φυσικό αέριο. Η αποκοπή λαμβάνει χώρα κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας της ΓΣ της πολυκατοικίας. Αν δεν ληφθεί απόφαση ή τεθεί ζήτημα άρνησης, ο ιδιοκτήτης που ενδιαφέρεται για την αυτονόμηση δύναται να προβεί με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια στην αποσύνδεση κατά τρόπο που δε θίγει τη θέρμανση και το σύστημα των λοιπών ιδιοκτησιών. Με απόφαση της πλειοψηφίας της ΓΣ δύναται να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή από τις δαπάνες του συστήματος, διαφορετικά απαλλάσεται από το σύνολο των δαπανών καυσίμου κεντρικής θέρμανσης, όχι όμως από τις λοιπές δαπάνες του συστήματος, τακτικές/έκτακτες π.χβλάβη/συντήρηση καυστήρα.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Αποκοπή από τη κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας

Tags: Αποκοπή από τη κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας

Αποκοπή από τη κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας