Ασφάλιση πολυκατοικίας. Αστική ευθύνη.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Με την ενεργοποίηση ενός οικονομικού πακέτου συντήρησης και υποστήριξης της πολυκατοικίας σας, προσφέρεται ως δώρο το απαραίτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήματα σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις και σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τους κινδύνους που πηγάζουν από τους ελεύθερους χώρους λειτουργίας του κτηρίου της πολυκατοικίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που διεκδικήθηκαν και επιδικάστηκαν αποζημιώσεις εις βάρος των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε τέτοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο προστατέυονται και καλύπτονται επαρκώς, o διαχειριστής, οι συνιδιοκτήτες και οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Περισσότερα...

Ασφάλιση πολυκατοικίας. Αστική ευθύνη.

Tags: Ασφάλιση πολυκατοικίας. Αστική ευθύνη.

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας