Διαχείριση κοινοχρήστων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Tα κοινόχρηστα έξοδα της πολ/κίας δίνονται τηλεφωνικώς,μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@argohellas.gr και με καταχώρηση σε φόρμα. Στοιχίζουν ελάχιστα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες στήλες και πεδία που θα απεικονίσουν αποτελεσματικά τις δαπάνες της πολυκατοικίας σας καθώς και στοιχεία ελέγχου που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια.Για τη διαχείριση κοινοχρήστων και την εκκίνηση της συνεργασίας μας θα χρειαστούμε τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτήσίας κτιρίου* και τον πίνακα κεντρικής θέρμανσης εάν υπάρχει σε ξεχωριστό έντυπο. Οι εν λόγω πίνακες παραδίδονται από τον υπεύθυνο μηχανικό της πολυκατοικίας στον διαχειριστή της μετά την αποπεράτωση της. *Μπορεί να αναφέρεται και σαν πίνακας κατανομής χιλιοστών και δαπανών

Δείτε τα διαθέσιμα οικονομικά προγράμματα.

Ζητήστε μία προσφορά .

Περισσότερα...

Διαχείριση κοινοχρήστων

Tags: Διαχείριση κοινοχρήστων

Διαχείριση κοινοχρήστων