Διεκδίκηση οφειλών κοινοχρήστων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Με διαταγή πληρωμής ή άσκηση αγωγής. Με τον ν. 4512/18 λαμβάνει χώρα και η διαδικασία διαμεσολάβησης πριν την άσκηση ενδίκου μέσου.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Διεκδίκηση οφειλών κοινοχρήστων

Tags: Διεκδίκηση οφειλών κοινοχρήστων

Διεκδίκηση οφειλών κοινοχρήστων