Δοχείο διαστολής στη θέρμανση. Τι είναι;
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης όπου το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται και η πλεονάζουσα ποσότητα μεταφέρεται στο δοχείο διαστολής. Διακρίνεται σε ανοιχτά και κλειστά.

Περισσότερα...

Δοχείο διαστολής στη θέρμανση.

Tags:Δοχείο διαστολής στη θέρμανση.

Δοχείο διαστολής στη θέρμανση. Τι είναι;