Έλεγχος διαχειριστή πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ο έλεγχος της διαχείρισης προκύπτει και απευθείας από υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος για τον διαχειριστή στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, όπως παραδείγματος χάρη η αναγόμωση/συντήρηση των πυροσβεστήρων, η συντήρηση του λεβητοστασίου κ.λ.π. Ο έλεγχος και η εκτίμηση του διαχειριστικού του έργου γίνεται και στις συνελεύσεις που λαμβάνουν χώρα. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής έχει υποχρέωση λογοδοσίας και οι λοιποί συνιδιοκτήτες/ ενοικιαστές δικαίωμα πληροφόρησης. Κατά τη λήξη της θητείας του γίνεται απολογισμός του έργου του. Ο έλεγχος και στα πλαίσια ευγένειας, δεοντολογίας και γενικότερης ορθής συμπεριφοράς λαμβάνει χώρα σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα συμφωνηθεί από τους εμπλεκόμενους.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Έλεγχος διαχειριστή πολυκατοικίας

Tags: Έλεγχος διαχειριστή πολυκατοικίας

Έλεγχος διαχειριστή πολυκατοικίας