Επιβάρυνση κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Αφορά τη διαχείριση του αρμόδιου διαχειριστή. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με τις επιλογές του διαχειριστή στις δαπάνες της πολυκατοικίας, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές, όπως η συντήρηση του ανελκυστήρα παραδείγματος χάρη, αυτές προβάλλονται στη γενική συνέλευση.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Επιβάρυνση κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας

Tags: Επιβάρυνση κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας

Επιβάρυνση κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας