Εύρυθμη και ομαλή λειτουργία πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας κρίσιμο είναι καθείς να γνωρίζει το ρόλο του, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του στο πλαίσιο αυτής της " συμβίωσης". Σημαντικό είναι επίσης ο διαχειριστής να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα του. Η υπευθυνότητα και το ενδιαφέρον είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή λειτουργία της πολυκατοικίας.

Ζητήστε μία προσφορά διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Εύρυθμη και ομαλή λειτουργία πολυκατοικίας

Tags: Εύρυθμη και ομαλή λειτουργία πολυκατοικίας

Εύρυθμη και ομαλή λειτουργία πολυκατοικίας