Φάρμακο για ποντίκια.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Τα ποντίκια αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών. Το δόλωμα που χρησιμοποιείται εμπεριέχει φάρμακο που τα προσελκύει, τα καθιστά αδύναμα και εν τέλει τα εξοντώνει.Οι δολωματικοί σταθμοί φέρουν ειδική σήμανση στο κυρίως σώμα, επιτοίχια και ακολουθούνται από σχετικό σχεδιάγραμμα τοποθέτησης.

Ζητήστε μία προσφορά απεντόμωσης/μυοκτονίας και απολύμανσης.

Περισσότερα...

Φάρμακο για ποντίκια.

Tags: Φάρμακο για ποντίκια.

Φάρμακο για ποντίκια