Φρεάτια αποχέτευσης πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Τα φρεάτια ελέγχου αποχέτευσης αποτελούν ένα από τα δομικά στοιχεία του απαραίτητου συστήματος αποχέτευσης της πολυκατοικίας και που με τη σειρά του παίζει σημαντικό ρόλο στο επίπεδο διαβίωσης των ενοίκων. Τα φρεάτια αποστράγγισης ομβρίων υδάτων συλλέγουν τα νερά της βροχής από στέγες, μπαλκόνια και υδρορροές. Τα φρεάτια επιτρέπουν τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος. Κατ'αυτόν το τρόπο εξασφαλίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Χυτοσίδηρος (μαντέμι), μπετό και πλαστικό είναι κάποια από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη κατασκευή ενός ολοκληρωμένου φρεατίου. Στα δικτύα μας συναντάμε στεγανά φρεάτια καθαρισμόυ,ελέγχου/επιθεώρησης και υπερχείλισης.

Ζητήστε μία προσφορά συντήρησης.

Περισσότερα...

Φρεάτια αποχέτευσης πολυκατοικίας

Tags: Φρεάτια αποχέτευσης πολυκατοικίας

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας