Ηλεκτροβάνα στη θέρμανση. Τι είναι;
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Οι ηλεκτροβάνες αποτελούν εξαρτήματα που συνήθως απαντώνται στο σύστημα θέρμανσης του κτηρίου και δη στην εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης . Τα κυκλώματα της εντοπίζουν, ελέγχουν και επιτρέπουν τη κίνηση του νερού μετά από εντολή του θερμοστάτη χώρου για να ξεκινήσει η μέτρηση από τον ωρομετρητή του πίνακα αυτονομίας. Καλέστε μας για τον έλεγχο σωστής λειτουργίας και την αντικατάσταση της εάν απαιτείται.

Περισσότερα...

Ηλεκτροβάνα στη θέρμανση.

Tags: Ηλεκτροβάνα στη θέρμανση.

Ηλεκτροβάνα στη θέρμανση.