Κακή διαχείριση πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η αξιολόγηση της διαχείρισης της πολυκατοικίας γίνεται κυρίως μέσω της γενικής συνέλευσης, στην οποία οι συμμετέχοντες συζητούν θέματα που απασχολούν την πολυκατοικία, λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις και " ελέγχουν" το έργο του διαχειριστή. Σε περίπτωση κακής διαχείρισης μπορεί να εκλεγεί νέος διαχειριστής. Σε περίπτωση που τίθεται ζήτημα ευθύνης του διαχειριστή, αυτός ευθύνεται με τις διατάξεις περί εντολής ΑΚ.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Κακή διαχείριση πολυκατοικίας

Tags: Κακή διαχείριση πολυκατοικίας

Κακή διαχείριση πολυκατοικίας