Κανονισμός πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, κανόνες, απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και όρους που καθορίζουν τη λειτουργία της πολυκατοικίας, ρυθμίζουν τις σχέσεις στη συνιδιοκτησία και δεσμεύουν τους ιδιοκτήτες.Συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις πάγιων και ποσοστιαίων συμμετοχών των συνιδιοκτητών σε δαπάνες που απασχολούν την οριζόντια ιδιοκτησία.Ο κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός στη πολυκατοικία μπορεί να ζητηθεί η κατάρτιση του δικαστικώς. Τι θεωρείται κοινόχρηστο/κοινόκτητο: οικόπεδο - οικοδομή / κεντρική είσοδος / κλιμακοστάσιο - όλοι οι διάδρομοι από τα υπόγεια μέχρι το τελευταίο όροφο / ανελκυστήρας - όλες οι εγκαταστάσεις από το μηχανοστάσιο μέχρι το χώρο κίνησης και το εσωτερικό του / ακάλυπτοι χώροι / λεβητοστάσια - δεξαμενές - καπνοδόχοι / στήλες ομβρίων / σωληνώσεις τροφοδότησης κεντρικής θέρμανσης / φωτισμός κλιμακοστασίου - λεβητοστασίου - κ.λ.π. / οριζόντιο - κάθετο αποχετευτικό δίκτυο - φρεάτια / πεζοδρόμια έμπροσθεν της οικοδομής μετά από πρασιές / πρόσοψη κτηρίου - τοιχοποιία - θεμελίωση

Περισσότερα...

Κανονισμός πολυκατοικίας

Tags: Κανονισμός πολυκατοικίας

Κανονισμός πολυκατοικίας