Κατσαρίδες στο σπίτι.Ποιος επιβαρύνεται τη δαπάνη.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η εμφάνιση κατσαρίδων σε μίσθιο δύσκολα μπορεί να αποτελέσει πραγματικό ελάττωμα του μισθίου, ώστε να έχει ευθύνη ο εκμισθωτής.

Ζητήστε μία προσφορά απολύμανσης και απεντόμωσης.

Περισσότερα...

Κατσαρίδες στο σπίτι.Ποιος επιβαρύνεται τη δαπάνη.

Tags: Κατσαρίδες στο σπίτι.Ποιος επιβαρύνεται τη δαπάνη.

Κατσαρίδες στο σπίτι