Κοινόχρηστα διαμερίσματος - διαφάνεια και αξιοπιστία
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η διαφάνεια και η αξιοπιστία που θα πρέπει να διέπουν τις ενέργειες της διαχείρισης πολυκατοικίας, ενισχύουν την εμπιστοσύνη απέναντι της και εξαλείφουν παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις μεταξύ των ενοίκων. Τα έντυπα κοινοχρήστων που παραλαμβάνετε περιέχουν στοιχεία ελέγχου τυποποίησης, γνησιότητας αλλά και πρότυπα ή μοτίβα ασφαλείας.

Περισσότερα...

Κοινόχρηστα διαμερίσματος - διαφάνεια και αξιοπιστία

Tags: Κοινόχρηστα διαμερίσματος - διαφάνεια και αξιοπιστία

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας