Κοπή ψηλών δέντρων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η κοπή δέντρων εντός ιδιοκτησίας, η οποία βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, δεν απαιτεί κάποια ενέργεια. Το αυτό ισχύει και για ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός κι αν έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές. Αν η κοπή δέντρων αφορά σε δρόμο, απαιτείται αίτημα στη Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου και προσκόμιση τοπογραφικού ή οδοιπορικού σκαριφήματος, ώστε να εκδοθεί έγκριση μικρών εργασιών και απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το δημοτικό συμβούλιο. Αν η κοπή αφορά σε δέντρα εντός άλσους ή πάρκου, ο δήμος πρέπει να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες στη δασική υπηρεσία. Αν το δέντρο ανήκει σε γειτονική ιδιοκτησία, αρκεί η άδεια του ιδιοκτήτη.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Κοπή ψηλών δέντρων

Tags: Κοπή ψηλών δέντρων

Κοπή ψηλών δέντρων