Ξεβούλωμα αποχέτευσης και σιφωνιών.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Επειδή οι σωληνώσεις του δικτύου αποχέτευσης είναι εύκολο να φράξουν προκαλώντας σημαντικά ζητήματα στους ενοίκους της πολυκατοικίας όπως ανορθολογική ροή λυμάτων και δυσοσμία , η συχνή συντήρηση τους τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, είναι επιτακτική. Με αυτό το τρόπο διατηρείται η καλή κατάσταση συνολικά του δικτύου, αυξάνεται η μακροβιότητα του και αποφεύγονται αρκετά άλλα προβλήματα.

Περισσότερα...

Ξεβούλωμα αποχέτευσης και σιφωνιών.

Tags: Ξεβούλωμα αποχέτευσης και σιφωνιών.

Ξεβούλωμα αποχέτευσης και σιφωνιών.