Μεγάλες οφειλές στη πολυκατοικία
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ύστερα από σχετική απόφαση της πολυκατοικίας, ο διαχειριστής νομιμοποιείται στο πλαίσιο της εκπροσώπησής της να ακολουθήσει κάθε νόμιμη διαδικασία διεκδίκησης των οφειλών, είτε με αγωγή, είτε με έκδοση διαταγής πληρωμής. Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής, αν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλλει, " απειλείται" με κατάσχεση.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Μεγάλες οφειλές στη πολυκατοικία

Tags: Μεγάλες οφειλές στη πολυκατοικία

Μεγάλες οφειλές στη πολυκατοικία