Μετρητής στάθμης πετρελαίου θέρμανσης
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Για τη μέτρηση της στάθμης πετρελαίου θέρμανσης εντός της δεξαμενής πετρελαίου που υπάρχει σε κάθε πολυκατοικία που επιλέγει ως καύσιμο θέρμανσης το πετρέλαιο και για να προσδιοριστεί η ποσότητα πετρελαίου που παραμένει στη δεξαμενή,μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταλλική ράβδος μέτρησης ειδικά σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό και που φέρει μονάδες μέτρησης ή ένας μεταλλικός σταθμοδείκτης που βασίζεται στη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων με ασύρματη σύνδεση και τηλεειδοποιήσεις ή μη.

Ζητήστε μία προσφορά διαχειριστικής εξυπηρέτησης της πολυκατοικίας σας.

Περισσότερα...

Μετρητής στάθμης πετρελαίου θέρμανσης

Tags: Μετρητής στάθμης πετρελαίου θέρμανσης

Μετρητής στάθμης πετρελαίου θέρμανσης