Νερά στη ταράτσα πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η συλλογή υδάτων στη ταράτσα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Εάν εντοπιστούν νερά στη ταράτσα θα πρέπει να ενημερωθεί ο διαχειριστής της πολυκατοικίας έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα το συντομότερο που θα αποτρέψουν την επιδείνωση του ζητήματος. Νερά στη ταράτσα μπορεί να εντοπιστούν επειδή η στεγάνωση (εάν υπάρχει) έχει υποστεί ζημιά ή επειδή εμφανίστηκε κάποιο υδραυλικό πρόβλημα διαρροής σε αγωγούς και βαλβίδες.Η άμεση επισκευή θα αποτρέψει την εμφάνιση και επέκταση της υγρασίας και των βλαβερών συνεπειών της.

Ζητήστε μία προσφορά επιδιόρθωσης.

Περισσότερα...

Νερά στη ταράτσα πολυκατοικίας

Tags: Νερά στη ταράτσα πολυκατοικίας

Κοπή ψηλών δέντρων