Οφειλές πολυκατοικίας / Διαχειριστής πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών και εξουσιοδοτημένων στη πολυκατοικία από τον αρμόδιο διαχειριστή της και αναφορικά με το ύψος των τρεχουσών οφειλών αλλά και τους οφειλέτες κατά τη διάρκεια μίας συνέλευσης με πρόσφορους και δεοντολογικούς τρόπους είναι καθ'όλα νόμιμη και έυλογη. Αυτονόητο είναι, πως όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα και οφείλουν να γνωρίζουν δεδομένα τα όποια αφορούν την οικονομική απεικόνιση της πολυκατοικίας που στεγάζει τις περιουσίες τους και όπως αυτή προκύπτει από τις δαπάνες, το αποθεματικό αλλά και τις οφειλές εφόσον υφίστανται.

Περισσότερα...

Οφειλές πολυκατοικίας / Διαχειριστής πολυκατοικίας

Tags:Οφειλές πολυκατοικίας / Διαχειριστής πολυκατοικίας

οικονομικά πακέτα εργασιών