Παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η υπηρεσία τηρεί σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων και υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας του καυσίμου, κάτι που διασφαλίζει την ποσότητα και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος που παραλαμβάνετε. Το βυτίο θα επισκεφθεί τη διεύθυνση που θα δηλώσετε, την ημερομηνία και ώρα που θα δηλώσετε για τη παροχή καυσίμου εντός της δεξαμενής σας. Αναφέρετε αν υπάρχουν ιδιαιτερότητες σύνδεσης. (π.χ. δεξαμενή σε δυσπρόσιτο σημείο κ.λ.π.)

Εάν έχετε παραγγείλει ξανά στο παρελθόν θα χρειαστούν μόνο τα βασικά στοιχεία και η επιθυμητή ποσότητα σε λίτρα μαζί με την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα. Εάν όχι θα χρειαστούν και τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο/Α.Φ.Μ./Αριθμός παροχής κοινόχρηστου ρεύματος

Παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης.

Περισσότερα...

Παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης

Tags: Παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης

Παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης