Παραγραφή χρεών κοινοχρήστων πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Τα χρωστούμενα κοινόχρηστα και η αδυναμία είσπραξης τους αποτελούν ένα μόνιμο ζήτημα στις περισσότερες πολυκατοικίες και το οποίο αφενός υποβαθμίζει τις περιουσίες των συνιδιοκτητών αφετέρου προκαλεί σημαντικά προβλήματα ασφάλειας στο κτήριο.Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα των 5 ετών, οι οφειλές προς τη πολυκατοικία παραγράφονται. Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας αποφασίσει να διεκδικήσει τις οφειλές αυτές θα πρέπει να το κάνει εντός 5ετίας εκκινώντας τις προσήκουσες νομικές διαδικασίες.

Περισσότερα...

Παραγραφή χρεών κοινοχρήστων πολυκατοικίας

Tags: Παραγραφή χρεών κοινοχρήστων πολυκατοικίας

Παραγραφή χρεών κοινοχρήστων πολυκατοικίας