Κατάθεση κοινοχρήστων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Στη περίπτωση που κάποιος ένοικος πολυκατοικίας αρνείται για σοβαρό λόγο και τον οποίο θα πρέπει νομίμως να τεκμηριώσει, να πληρώσει τα κοινόχρηστα του, δύναται να τα καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εν συνεχεία να το γνωστοποιήσει επισήμως στο διαχειριστή πολυκατοικίας και ο οποίος θα τα εισπράξει από εκεί. Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται κάποιες φορές προς αποφυγή δικαστικής διαμάχης χωρίς αυτό ομώς να το διασφαλίζει.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης, διανομής κοινοχρήστων και υποστήριξης διαχειριστή και ενοίκων.

Περισσότερα...

Κατάθεση κοινοχρήστων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Tags: Κατάθεση κοινοχρήστων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας