ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας - Τηλ: 210.9426696

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Περισσότερα...

 

Tags: Πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης

Συντήρηση πολυκατοικίας