Πληρωμή κοινοχρήστων στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ένοικοι που αμφισβητούν τα ποσά των οφειλών των κοινοχρήστων και ο διαχειριστής αρνείται να εισπράξει έναντι, δύνανται να τα καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιώντας με δικαστικό επιμελητή τα γραμμάτια πληρωμής που έχει καταθέσει.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Πληρωμή κοινοχρήστων στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Tags: Πληρωμή κοινοχρήστων στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Πληρωμή κοινοχρήστων στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων