Πρόγραμμα κοινοχρήστων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Τα έντυπα κοινοχρήστων που παραλαμβάνετε περιέχουν στοιχεία ελέγχου τυποποίησης, γνησιότητας αλλά και πρότυπα ή μοτίβα ασφαλείας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας κατά τη λειτουργία της πολυκατοικίας. Οι κάνονες έκδοσης θα πρέπει να τηρούν τεχνικές οδηγίες του αρμόδιου επιμελητηρίου.

Ζητήστε μία προσφορά ή ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα κοινοχρήστων

Tags: Περιγραφή πυροσβεστήρων πολυκατοικίας

Πρόγραμμα κοινοχρήστων excel