Προστασία σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η συγκυριότητα ρυθμίζεται και προστατεύεται στις διατάξεις του εμπράγματου δικαίου του Αστικού κώδικα. Οι λοιποί συνιδιοκτήτες δύνανται να αξιώσουν άρση της προσβολής της κυριότητάς και νομής τους και παράλειψής της στο μέλλον με έγερση αγωγής και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Προστασία σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Tags: Προστασία σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Προστασία σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου