Προστασία από το κορονοϊό στη πολυκατοικία
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σωματίδια του κορονοϊού μπορεί να παραμείνουν στο ασανσέρ της πολυκατοικίας με μη αυτόματες πόρτες περισσότερο από 18 λεπτά. Η διατήρηση ανοιχτής πόρτας, η χρήση μάσκας, η προτίμηση της σκάλας και η τακτική απολύμανση προστατεύουν. Προστατέψτε το κτήριο σας και όλους όσουν κατοικούν ή εργάζονται σε αυτό με τη τήρηση των μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας. Περισσότερα...

Προστασία από το κορονοϊό στη πολυκατοικία

Tags: Προστασία από το κορονοϊό στη πολυκατοικία