Συνέπειες αμέλειας τοποθέτησης πυροσβεστήρων στη πολυκατοικία
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Όπως ορίζει το ΠΔ 71/88 στο α.5 4. Ενεργητική Πυροπροστασία 4.1. Σε πολυκατοικίες με 6 έως 8 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 300 τ.μ., καθώς και σε αντίστοιχες με περισσότερους από 8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εμβαδόν ορόφου, τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σε κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου, εύκολα προσπελάσιμο από κάθε διαμέρισμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. των Γενικών Διατάξεων. 4.2. Σε κάθε κτίριο κατοικίας μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 τ.μ., καθώς και σε όλα τα κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. των Γενικών Διατάξεων και με φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 922/1977 (ΦΕΚ 315 Τ.Α.). 4.3. Σε όλα τα κτίρια με χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες. Τυχόν αμέλεια βαρύνει την πολυκατοικία και κυρίως τον διαχειριστή που έχει αναλάβει τη διαχείριση του κτιρίου. Οι συνέπειες είναι ανάλογες με το γεγονός που θα προκύψει και τυχόν ζημίες.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Συνέπειες αμέλειας τοποθέτησης πυροσβεστήρων στη πολυκατοικία

Tags: Συνέπειες αμέλειας τοποθέτησης πυροσβεστήρων στη πολυκατοικία

Συνέπειες αμέλειας τοποθέτησης πυροσβεστήρων στη πολυκατοικία