Συντήρηση ασανσέρ πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Μία από τις αναμφίβολα απαραίτητες μηνιαίες δαπάνες συντήρησης σε μία πολυκατοικία είναι ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η συντήρηση του ανελκυστήρα/ασανσέρ στο κτήριο. Επειδή υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση του ασανσέρ (βλάβες, μπορεί να κολλήσουν σε κάποιο σημείο, διακοπές ρευμάτος, κακή ή καθόλου συντήρηση κ.λ.π.) θα πρέπει να είστε προσεχτικοί κατά τη χρήση του. Πάντοτε ελέγχετε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος και δεν εισέρχεστε σε έναν συνωστισμένο θάλαμο. Ελέγχετε αν λειτουργεί το κουδούνι κινδύνου και αν υπάρχουν άλλα μέσα επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Εισέρχεστε αργά στο θάλαμο, ελέγχωντας εάν αυτός έχει σταματήσει κανονικά και στο σωστό σημείο και ακολουθείτε τις οδηγίες απεγκλωβισμού σε περίπτωση που αυτό συμβεί.Σε ορισμένα ασανσέρ απαγορεύεται η μεταφορά φορτίων.Ουσιαστικά πρόκειται περί ενός αναβατορίου ανθρώπων και του οποίου ο μηχανισμός θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά έτσι ώστε να επισφραγίζεται και να βεβαιώνεται επίσημα η ασφάλεια κατά τη προσβαση των ενοίκων και άλλων στους ορόφους του κτηρίου. Επιμερίζεται στα κοινόχρηστα με χρήση των χιλιοστών ανελκυστήρα που συνυπολογίζουν διάφορους παράγοντες όπως π.χ. ο όροφος που βρίσκεται το διαμέρισμα κ.λ.π. Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Συντήρηση ασανσέρ πολυκατοικίας

Tags: Συντήρηση ασανσέρ πολυκατοικίας

Συντήρηση ασανσέρ πολυκατοικίας