Θέση στάθμευσης στη πιλοτή πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Οι ιδιοκτήτες στη πολυκατοικία μπορούν να σταθμεύουν το όχημα τους σε μέρος της πιλοτής που θα τους ανατεθεί όπως αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ή/και στο κανονισμό. Αποτελεί παρακολούθημα ή αλλιώς χώρος βοηθητικής χρήσης και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκμισθωθεί αυτοτελώς.

Περισσότερα...

Θέση στάθμευσης στη πιλοτή πολυκατοικίας

Tags: Θέση στάθμευσης στη πιλοτή πολυκατοικίας

Θέση στάθμευσης στη πιλοτή πολυκατοικίας