Τι είναι η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Χωριστή κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη/άλλες στο ίδιο οικόπεδο ενώ συγχρόνως υπάρχει συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό και στα κοινά τους μέρη. Στην κάθε επί μέρους κάθετη ιδιοκτησία υπάρχει κοινωνία δικαιούχων

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Τι είναι η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας

Tags: Τι είναι η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας

Τι είναι η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας