Τι είναι η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Χωριστή αποκλειστική κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή ακόμα και διαμερίσματος ορόφου, με ορισμένο ποσοστό αναγκαστικής συγκυριότητας στο έδαφος και στα κοινά αδιαίρετα μέρη της οικοδομής.π.χ πολυκατοικία με 4 ορόφους κάθε όροφος και από ένα διαμέρισμα.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Τι είναι η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας

Tags: Τι είναι η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας

Τι είναι η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας