Τι είναι το πάγιο θέρμανσης πολυκατοικίας.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Για να καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι απώλειες θερμότητας που προκαλούνται από τα κλειστά διαμερίσματα που απορροφούν ωφέλιμη θερμότητα αλλά και από τις διαφοροποιήσεις όγκου των διαφορετικών χώρων της πολυκατοικίας, συνυπολογίζεται το πάγιο θέρμανσης και επιμερίζεται σε όλα τα διαμερίσματα (και τα κλειστά) με χρήση και των χιλιοστών θέρμανσης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το πίνακα κατανομής και τον αρμόδιο μηχανολόγο της πολυκατοικίας σας ή καλέστε μας.

Περισσότερα...

Τι είναι το πάγιο θέρμανσης πολυκατοικίας.

Tags: Τι είναι το πάγιο θέρμανσης πολυκατοικίας.

Τι είναι το πάγιο θέρμανσης πολυκατοικίας