Αντικατάσταση αγωγών -Τροποποίηση κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε περιπτώσεις προχωρημένων διαβρώσεων και συχνών διαρροών που μπορεί να οφείλονται σε φυσιολογικές φθορές των αγωγών αποχέτευσης θα πρέπει να συζητηθεί και αποφασιστεί από τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας εκτενέστερη παρέμβαση στο δίκτυο, αντικατάσταση των αγωγών που θα εντοπιστούν και ενδεχομένως τροποποίηση του δικτύου με σκοπό την βελτίωση του. Ειδικευμένοι υδραυλικοί και εργολάβοι αναλαμβάνουν την εργασία αυτή λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν και σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.Οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν αξιολόγηση, κατασκευή και προμήθεια ειδικών στεγανών αγωγών,εκσκαφές,διάνοιξη επιτοίχιων και επιδαπέδιων/υποδαπέδιων οπών, κατασκευή και προμήθεια στεγανών φρεατιών, αντικατάσταση εξαρτημάτων (π.χ. αντεπίστροφες βαλβίδες, κοχλίες ασφαλείας, τάπες καθαρισμού κ.λ.π.). Προηγείται αξιολόγηση και ακολουθεί σχεδιασμός και υλοποίηση. Τη δαπάνη επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Αντικατάσταση αγωγών -Τροποποίηση κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.

Tags: Αντικατάσταση αγωγών -Τροποποίηση κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.

Αντικατάσταση αγωγών -Τροποποίηση κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.