Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών της, δεσμεύει τους αρχικούς ιδιοκτήτες καθώς και τους τυχόν μετέπειτα αγοραστές ή κληρονόμους και συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κατόπιν απόφασης όλων των συνιδιοκτητών. Η τροποποίησή του απαιτεί ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών. Κατά την αρχική κατάρτιση του κανονισμού, οι συνιδιοκτήτες δύνανται να έχουν συμφωνήσει ποσοστό πλειοψηφίας που θα απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού. Τροποποίηση του Κανονισμού μπορεί να υπάρξει και με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση της πλειοψηφίας το ελάχιστο 65%, εφόσον υπάρχουν ελλείψεις που εμποδίζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας

Tags: Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας

Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας