ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας - Τηλ: 210.9426696

Σεβόμαστε τους γείτονες μας. Σεβόμαστε τις ώρες κοινής ησυχίας: Θερινή περίοδος: 15:00-17:30 / 23:00-07:00 Χειμερινή περίοδος: 15:30-17:30 / 22:00-07:30. Θερινή περίοδος: 1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου. Χειμερινή περίοδος: 1 Οκτωβρίου - 31η Μαρτίου.

Περισσότερα...

Ώρες κοινής ησυχίας

Tags: Ώρες κοινής ησυχίας

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας