Υπολογισμός κοινοχρήστων με εμβαδόν διαμερισμάτων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ανάλογα με το είδος της δαπάνης, τα διαμερίσματα συμμετέχουν με διαφορετικούς συντελεστές επιβάρυνσης π.χ. ένα διαμέρισμα με μεγαλύτερο εμβαδό (τ.μ) θα συνεισφέρει περισσότερο σε γενικές δαπάνες κοινοχρήστων όπως η καθαριότητα, εργασίες κήπου. " συντελεστής επιβάρυνσης", πρόκειται ουσιαστικά για τα χιλιοστά, έχουν υπολογιστεί από μηχανικό, ώστε το άθροισμά τους, που αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, να ισούται με 1000.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης,διανομής κοινοχρήστων και υποστήριξης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Υπολογισμός κοινοχρήστων με εμβαδόν διαμερισμάτων

Tags: Υπολογισμός κοινοχρήστων με εμβαδόν διαμερισμάτων

Υπολογισμός κοινοχρήστων με εμβαδόν διαμερισμάτων