Δείτε πόσο καλός τεχνικός είστε...

-'Χ' Πέταμα καλωδιών, 'Ζ' Άλμα
-Σε περίπτωση που υπάρχουν κένα στο παραπάνω πλαίσιο πατήστε " Toggle Quality"

Συντήρηση κτιρίου!

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΠΟΔΙΑ
ΙΝΤΣΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1 ΙΝΤΣΑ= 2.54 ΕΚ., 1 ΠΟΔΙ= 30.48 ΕΚ. 1 ΠΟΔΙ = 12 ΙΝΤΣΕΣ