Εξωτερικοί συνεργάτες

Εάν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ως εξωτερικός συνεργάτης καταχωρείστε
τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα:

Είδος:

*Μορφή:

*Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:

*Διακριτικός τίλος εταιρείας/επιχείρησης:

*Περιοχή:

*Τηλέφωνο 1(σταθερό):

Τηλέφωνο 2(σταθερό):

Τηλέφωνο (κινητό):

Fax:

Email:

Web site:


*Ακριβές αντικείμενο:

Παρατηρήσεις:
*Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο.

Ξενοφώντος 153, Καλλιθέα 176 74, 210 9426696 / 210 9426537 / 210 9410959 / 210 9401324