Χρήσιμες ενημερώσεις.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Είτε είσαι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, είτε συνιδιοκτήτης, είτε μισθωτής ενημερώσου έτσι ώστε να έχεις μία ολοκληρωμένη εικόνα για το πως λειτουργεί η πολυκατοικία σου.

> Ειδοποιητήριο πληρωμής διαμερίσματος πολυκατοικίας

> Πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης (Υπόδειγμα)

> Κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα

> Αποθεματικό πολυκατοικιών

> Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας

> Πυροσβεστήρες στη πολυκατοικία και υποχρεωτική συντήρηση

> Αλλαγή χιλιοστών κοινοχρήστων

> Μη πληρωμή κοινοχρήστων

> Παραγραφή χρεών κοινοχρήστων πολυκατοικίας

> Θέση στάθμευσης στη πιλοτή πολυκατοικίας

> Θέρμανση πολυκατοικίας

> Τι είναι ο θερμοστάτης στη θέρμανση;

>Τι είναι ο αυτόματος πλήρωσης στη θέρμανση ;

> Τι είναι το δοχείο διαστολής στη θέρμανση;

> Τι είναι η ηλεκτροβάνα στη θέρμανση;

> Τι είναι ο κυκλοφορητής στη θέρμανση;

> Τι είναι το πάγιο θέρμανσης πολυκατοικίας;

> Κατοικίδια / Ζώα συντροφιάς

> Έκδοση α.φ.μ.

>Χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες ή ισομέρεια;

>Υπολογισμός αυτόνομης θέρμανσης στα κοινόχρηστα

>Υπολογισμός αυτόνομης θέρμανσης με θερμιδομετρητή

> Κανονισμός πολυκατοικίας

> Γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Περισσότερα...

Χρήσιμες ενημερώσεις. Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας:210.9426696

Tags: Χρήσιμες ενημερώσεις. Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας:210.9426696

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας