Υγρασίες στη πολυκατοικία
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η εμφάνιση υγρασίας σε διάφορα σημεία στο κτήριο είναι ένα συχνό φαινόμενο και μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως ελλιπής συντήρηση, διαβρώσεις λόγω παλαιότητας κ.λ.π. Η δαπάνη επισκευής μπορεί να επιβαρύνει είτε τα κοινόχρηστα, είτε συγκεκριμένα κάποιον ιδιοκτήτη και εξαρτάται από το σημείο που εμφανίστηκε. Εάν δεν επιδιορθωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστημάτος, δύναται να επεκταθεί προκαλώντας σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον.

Ζητήστε μία προσφορά επισκευής και επιδιόρθωσης.

Περισσότερα...

Υγρασίες στη πολυκατοικία

Tags: Υγρασίες στη πολυκατοικία

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας