Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Πρόκειται για δαπάνη που αφορά τη λειτουργία της πολυκατοικίας και οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν βάσει χιλιοστών της ιδιοκτησίας, όπως συμμετέχουν γενικώς στα κοινά βάρη. H μηνιαία συντήρηση τους αποτελεί σημαντική και απαραίτητη ενέργεια διότι συμβάλλει στην διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της πολυκατοικίας αλλά και στη απομάκρυνση επικίνδυνων σωματιδίων και δυσάρεστων οσμών προασπίζοντας τη δημόσια υγεία.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης

Tags: Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης

Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης