Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Πρόκειται για δαπάνη που αφορά την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας και οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν βάσει χιλιοστών της ιδιοκτησίας, όπως συμμετέχουν γενικώς στα κοινά βάρη. H μηνιαία συντήρηση και έλεγχος τους (έλεγχος και καθαρισμός φρεατίων ελέγχου* και σωληνώσεων) αποτελεί σημαντική και απαραίτητη ενέργεια διότι συμβάλλει στην διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της πολυκατοικίας αλλά και στη απομάκρυνση επικίνδυνων σωματιδίων και δυσάρεστων οσμών προασπίζοντας τη δημόσια υγεία.

*Δυνατότητα απολύμανσης τους. Τα φρεάτια αποτελούν εστίες μόλυνσης από έντομα και τρωκτικά.

Τι είναι τα φρεάτια ελέγχου αποχέτευσης;

Ζητήστε μία προσφορά μηνιαίας συντήρησης με δωρεάν όλες τις έκτακτες επισκέψεις.

Περισσότερα...

Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης

Tags: Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης

Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης