Αποθεματικό πολυκατοικιών. Διαχείριση πολυκατοικίας.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Εάν λάβουμε ως δεδομένη τη συνέπεια των πληρωμών στη πολυκατοικία, το αποθεματικό που δημιουργείται από τους ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι τόσο που να καλύπτει επαρκώς τις πάγιες μηνιαίες δαπάνες αυτής συγκεκριμένα, συνυπολoγίζοντας και μία πιθανή πρόβλεψη των έκτακτων δαπανών που μπορεί να προκύψουν,έτσι ώστε να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της.Οι μήνες του χειμώνα και το είδος θέρμανσης ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος του αποθεματικού. Σε περίπτωση όμως που η πολυκατοικία εμφανίζει αρκετές ληξιπρόθεσμες οφειλές, το αποθεματικό συνήθως εξαντλείται γρήγορα και δεν επαρκεί.

Περισσότερα...

Αποθεματικό πολυκατοικιών. Διαχείριση πολυκατοικίας.

Tags: Αποθεματικό πολυκατοικιών. Διαχείριση πολυκατοικίας.

Αποθεματικό πολυκατοικιών. Διαχείριση πολυκατοικίας.