Απαλλαγή από τα κοινόχρηστα στη θέρμανση. Έκδοση κοινοχρήστων.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η αυτονόμηση διαμερίσματος στη θέρμανση μπορεί να σημαίνει απαλλαγή από τα κοινόχρηστα έξοδα πολυκατοικίας και συγκεκριμένα από τη συμμετοχή στη προμήθεια του καυσίμου και εάν η αυτονόμηση συνεπάγεται τεκμηριωμένη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποτυπώματος. Π.Χ. Αντλίες θερμότητας , φυσικό αέριο. Το διαμέρισμα συμμετέχει όμως στις εργασίες συντήρησης και επισκευής του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιεί η πολυκατοικία. Διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο νόμου.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων.

Περισσότερα...

Απαλλαγή από τα κοινόχρηστα στη θέρμανση. Έκδοση κοινοχρήστων.

Tags: Απαλλαγή από τα κοινόχρηστα στη θέρμανση. Έκδοση κοινοχρήστων.Αυτονόμηση διαμερίσμαστος.Εγκατάσταση φυσικού αερίου.Αντλίες θερμότητας

Απολύμανση πολυκατοικίας