Γιατί είναι απαραίτητοι οι δολωματικοί σταθμοί;
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σκοπός των δολωματικών σταθμών είναι η εξάλειψη των αποικιών τρωκτικών. Είναι απαραίτητοι αν στοχεύουμε στο μέγιστο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου, δηλαδή στην εξόντωση τρωκτικών από τον χώρο μας. Η αποτελεσματικότητά τους έγκειται και στη διαμόρφωσή τους, καθώς το υλικό που εμπεριέχουν δεν αλλοιώνεται από την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου ή από την ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρούνται στον χρόνο. Κατοικίδια και παιδιά δεν εκτίθενται, καθώς δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το δόλωμα. Κρίνονται απαραίτητοι ειδικά σε χώρους με βλάστηση αλλά και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές πόλεων, που εντοπίζεται παρουσία τρωκτικών.

Ζητήστε μία προσφορά τοποθέτησης.

Περισσότερα...

Γιατί είναι απαραίτητοι οι δολωματικοί σταθμοί;

Tags: Γιατί είναι απαραίτητοι οι δολωματικοί σταθμοί;

Σκοπός των δολωματικών σταθμών είναι η εξάλειψη των αποικιών τρωκτικών. Είναι απαραίτητοι αν στοχεύουμε στο μέγιστο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου, δηλαδή στην εξόντωση